Пещера Орлова чука до Червен.

Пещера Орлова чука се намира в пределите на Северна България, в рамките на Природен парк „Русенски Лом“, в Източната Дунавска равнина. В рамките на природния парк се намират множество забележителности, сред който Ивановските скални манастири или още наричани църкви, Средновековния град Червен и едноименната крепост, както и уникалния Басарбовски скален манастир. Тук има сгушени множество […]

Прочетете още »

Скалните църкви до Иваново и Червен в природен парк Русенски Лом.

Скалните църкви в района на Природен парк „Русенски Лом“ не са рядкост. Тук, като прелетни птици или по скоро, като килийки на медна пита, на скалите са накацали, хиляди отвори и вдълбавания, които няма да повярвате, че са църкви и манастири. По същество Природния парк обхваща долините на реките Черни и Бели Лом, които се […]

Прочетете още »

Средновековен град Червен и село Червен, Русенско.

Средновековен град Червен се намира в близост до едноименното село Червен, в Природния парк „ Русенски Лом“. Навярно много от вас знаят за него, други не. Като цяло района на Поломието следващ течението на реката Русенски Лом е богат на природни и исторически забележителности. Няма, как да не сте посещавали световно известните Ивановски скални църкви […]

Прочетете още »